Juridische kennisgeving

Copyright ©
Le Galisse
Alle rechten voorbehouden

Verantwoordelijke uitgever:

Jean-François Gaspar
Le Galisse
38 rue Eysden-Mines
6698 Grand-Halleux
Tél. +32 (0)477 59 05 48
Tél. +32 (0)473 22 42 27
info@lagalisse.be

Ontwerp & Productie:

christophe@juice.lu

Juridische informatie:

De teksten, afbeeldingen, illustraties, audio-, animatie- en videobestanden, alsook het gebruik ervan, op deze website, zijn beschermd onder het auteursrecht en de naburige rechten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of ter beschikking gesteld van derden voor commerciële doeleinden. De website bevat bovendien foto’s die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden. Deze website werd zorgvuldig opgebouwd. De verantwoordelijke uitgever en de producenten kunnen echter niet garanderen dat de opgegeven informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Ze aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg kan zijn van het gebruik van deze website. Gebruiksrechten:

De intellectuele eigendom die is verbonden met deze website is beschermd. Met de publicatie van deze website kennen de producenten geen vergunning toe aan derden om deze eigendom te gebruiken. De producenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor content (teksten, foto’s, links, met inbegrip van gebruiksrechten) die is toegevoegd door klanten en hun redacteurs.

Bepalingen inzake gegevensbescherming: Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop we de gegevens die we verkrijgen wanneer u onze website bezoekt, verwerken. Als u uw e-mailadres of andere indicaties opgeeft, bv. bij een aanvraag, verbinden wij ons ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden. Als u van ons e-mails ontvangt, zijn deze altijd gekoppeld aan uw indicaties of het resultaat van uw aanvraag.

Als u een website bezoekt, en dus ook die van ons, worden gegevens opgeslagen in zogenaamde logfiles en worden indicaties over uw surfgedrag op het web geregistreerd (datum, uur, duur van het bezoek, geopende pagina’s enz.). Maar wees niet ongerust! Als surfer blijft u anoniem want het is absoluut onmogelijk om te bepalen wie er achter de computer zit. De indicaties die u achterlaat, zullen wij alleen gebruiken voor analysedoeleinden en om onze website en ons aanbod te verbeteren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hierover bijkomende inlichtingen wenst.